Nase sprava

ZAJISTÍME PRO VÁS

Úhradu daňových dokladů ve lhůtě splatnosti včetně vícestupňového schvalování platebních příkazů.

Zákonné revize, včetně dodržení termínů.

Vyúčtování zálohových plateb vlastníkům, nájemníkům. Vyúčtování máme v jednoduché a přehledné formě, aby si každý mohl snadno ověřit jeho správnost.

Vedení účetnictví včetně mzdové agendy.

Zpracování účetní závěrky včetně povinných výstupů pro uložení do Veřejného rejstříku.

Zastupování před orgány státní správy.