Nase sprava

Servisní činnosti

Servis instalací (elektro, voda, kanalizace, plyn).

Servis systému vytápění včetně vzdáleného dohledu.

Realizaci investičních akcí včetně investic pro úsporu energií.

Úklid společných části domu a pozemků.

Provedení odečtu poměrových měřidel pro účely vyúčtování služeb.

Provádění desinfekce, dezinsekce a deratizace společných prostorů