Nase sprava

Ekonomická správa

Evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek, garáží a garážových stání.

Vyhotovení předpisu měsíčních záloh.

Kontrola úhrad zálohových plateb, upomínání pohledávky u dlužníka.

Vyúčtování záloh 1x ročně.

Realizace finančních operací prostřednictvím bankovního účtu klienta dle pokynů klienta.

Vedení účetnictví v souladu se zákonnými požadavky.

Sestavení účetní závěrky.

Mzdová a personální agenda.

Roční zpráva o hospodaření.

Technická správa

Vedení evidence bytových a nebytových jednotek, garáží a garážových stání.

Vytvoření přehledu o technickém stavu nemovitosti.

Sestavení plánu revizí technických zařízení a jejich zajištění; sledování doby platnosti revizí a zajištění odstranění zjištěných závad.

Drobná údržba a opravy nemovitosti.

Převod smluv na dodávku služeb a médií (elektrická energie, plyn, voda, teplo, provoz výtahu, odpad, pojištění).