Nase sprava

PŘÍSTUP K INFORMACÍM

Online zpřístupnění evidovaných údajů podle definovaných oprávnění (vlastník, nájemník, člen Výboru ...)

HLÁŠENÍ ZÁVAD/POPTÁVKA

Online hlášení závad ve společných částech nemovitosti našemu dispečinku, sledování stavu řešení.

Online zadávání poptávek na zajištění servisu i pro vlastníky, sledování stavu řešení.